1. Dia 1
  2. Dia 2
  3. Dia 3

We use plastic waste to make our products

Volgens de visie van Sacksea kan en moet het percentage gerecyclede plastics omhoog en levert dan ook graag haar bijdrage aan het opruimen & hergebruiken van plastic afval in haar nieuwe design producten. Sacksea richt zich op grondstoffen verkregen vanuit ‘clean up’ initiatieven en geeft waarde aan oude plastics ‘cycle up’ door ze te verwerken in onze nieuwe producten ‘bag up’.

The Loop

Number of recycled plastics turned into 'sexy' products

Read more