Clear Rivers Sacksea

Let’s sea… our partner Clear Rivers

Een plastic-vrije Schie te Rotterdam. Deze week heeft Sacksea een bezoek gebracht aan Clear Rivers om de werking van hun Litter Trap met eigen ogen te aanschouwen.

  De Litter Traps van Clear Rivers zijn speciaal ontwikkeld om zwerfafval op te halen uit rivieren en havens. De Litter Traps worden wekelijks geleegd om te voorkomen dat er plastic zwerfvuil in de zeeën en oceanen terecht komen.

Met het teruggewonnen plastic worden nieuwe duurzame producten gemaakt zoals de design ECO Chairs van Sacksea Dat is nog eens duurzaam!♻️
Cheers! 
Sacksea